Evaluering & oppfølginger

Slide background

Evaluering & oppfølginger

Enklere oppfølging – nøkkelen til fremgang

Har du lagt ned masse arbeid på gjennomføre et arrangement eller gruppereise? Har du gjort en evaluering som mange kanskje ikke har svart på og som har tatt tid å sette sammen svaret på?

Har du registreringen i Trippus system kan oppfølgingen integreres som en del av modulene. En oppfølgingsundersøkelse går da ut via e-post eller mobiltelefonen til deltakeren. Du kan selvfølgelig også gjøre andre undersøkelser i samme verktøy.

Relevante spørsmål

En vanlig utfordring er oppfølginger via blanketter er at deltakerne mange ganger må krysse av i “deltok ikke”, da undersøkelsen er generell. I trippus for deltakerne spørsmål på kun det de har deltatt på automatisk. Deesuten slipper de doble vurderinger – dels på det som handler om logistikk, transporter, overnatting etc og dels på det rent innholdsmessige og interne.

Typer av spørsmål og svar

Da ulike arrangement og kunder har ulike behov, finnes det også en valgmulighet i typen spørsmål og svar. Velg mellom nummererte svaralternativ (valgfritt antall), ja- og nei svar og åpent svar.

 

Rapport med resultat i nåtid

Det å sammenfatte resultatet av undersøkelser er det som normalt er mest tidkrevende. I Trippus kan du i nåtid følge resultatet fortløpende – helt automatisk sammenstilt. I admin-verktøyet finnes et raportfelt der du finner både hva hver og en har svart, samt det sammenlagte resultatet. Rapportene kan enkelt konverteres til excel og grafiske sammenstillinger.

 

© Copyright 2016 - Trippus Event Solutions AB