Attestfunksjon

Slide background

Attestfunksjon

Når legemiddelskaper inviterer inn leger og sykepleiere til kurser og konferanser gjelder spesielle regler. Legemiddelselskapet får bare spandere på enviss andel av kostnaden for kurser eller konferanser og legen/sykepleierens sjef må godkjenne arrangementet. Dette skaper ofte ekstra administrasjon og som svar på det har Trippus utviklet en attestfunksjon.

Invitasjons- og regisreringen fungerer som vanlig. Invitasjon sendes til deltakeren, som registrerer seg og velger mellom tilgjengelige valg for overnatting og ulike tilvalg. Men foruten at deltakeren får en bekreftelse på sin booking, sendes samme underlag også til deltakerens sjef. Denne får overblikk over arrangementet og kostnaden. Sjefen kan velge å godkjenne eller avvise direkte – direkte fra oversikten. Administrasjonen hos legemiddelselskapet og/eller deres konferansearrangør/reisebyrå kan i nåtid følge flødet av påmeldinger og kan også se hvilke påmeldinger som er godkjent – respektivt ikke godkjent.

© Copyright 2016 - Trippus Event Solutions AB