Gjennomføring

Slide background

Gjennomføring

Trippus har en komplett tjeneste for å håndtere arrangementets gjennomføring. Alt fra distribusjon av informasjon til deltakerne, til å kontrollere innpassering, samt håndtere interaksjon mellom talere og deltakere.

I forkant av arrangementet distrubuerer arrangøren infomasjon om eventet til deltakernes mobiltelefoner via SMS og mobile websider. Deltakeren får der sin billett, infomasjon om feks program, sine bookede møter, deltakerlister og praktisk informasjon.

Ved arrangementes entré scanner arrangøren enkelt deltakerens navneskilt og billetter med systemets innpasseringsfunksjon. Funksjonen finnes for PC med tilkoblet scanner, alternativt benyttes mobiltelefon eller nettbrett. Der skjer scanningen med innbygget kamera. Arrangøren kan følge antallet innpasserte deltakere i nåtid direkte i mobilen eller nettbrettet.

Har du utstillere på ditt arrangement?  Da kan du også gi dem tilgang til en scannings-app, der de laster ned i sin egen mobiltelefon eller nettbrett. Med appen kan de så scanne besøkere på sin stand for en bra oppfølging på kontakten etter gjennomført arrangement.

Ønsker du å involvere deltakerne i arrangementets innhold? Med Trippus interaksjonstjeneste kan taleren stille spørsmål til deltakerne (eller motsatt) direkte til deres mobiltelefoner. Svarene (eller spørsmålene) kan sammenstilles automatisk for visning i  nåtid på en storskjerm

  • Mobile billetter

  • Programmet i mobilen

  • Innpassering / scanning

  • Utstillerscanning

  • Mobil interaksjon

© Copyright 2016 - Trippus Event Solutions AB