• Mässhall

Mässor

Full överblick och enkel kommunikation

Mässhantering med ett stort antal besökare kräver att logistiken fungerar. Med Trippus kan all hantering samordnas. Inbjudningar, inpassering, bokning av seminarier, middagar och ”Hosted Buyers-paket” kan hanteras, liksom hotellbokning och distribution av badgar och biljetter. Dessutom kan betalningen skötas online i samband med registrering.

Trippus har också smarta verktyg för uppföljning och kommunikation. Vår utställar-app har blivit populär och ger ett stort mervärde för era utställare.

Referenser

kistamässan2

malmömässan
Stockholmsmässan, Skolforum

Svenska Mässan, Mötesplats Skola